lunes, 1 de febrero de 2010

Malos tempos para os concellos

Son malos tempos. Especialmente para os concellos, que comproban como as reduccións orzamentarias doutras administración de máis grao como a estatal, que non aplica a austeridade en gastos superfluos pero que si fai uso da tixeira á hora de fixar o montante a transferir ás administración locais, os obriga tamén a eles a menguar a súa capacidade inversora.

O conxunto dos concellos de Galicia perderán este ano, en comparanza co 2009, algo máis de 27 millóns de euros, un 9,7 por cento. Eso sen contar as reduccións que afectarán as sete grandes cidades galegas, ás deputacións provinciais e a propia administración autonómica. O Goberno do Estado reduce este ano en dez mil millóns á súa aportación ós gobernos autonómicos. As previsións do propio executivo central cuantifica a rebaixa ás comunidades autónomas e as entidades locais en máis dun 19 por cento.

Sumando e sumando ou máis ben restando e restando, auguranse malos tempos para a administración máis próxima ós cidadáns. Aquela que, precisamente por esa cercanía, ademais de asumir a prestación de servizos que ás veces nin sequera lle son propios, é a primeira en recibir as queixas pola carencia ou polas deficiencias que se produzan nesa atención e a que, dun xeito ou outro, debe dar resposta, o máis inmediata posible ademais, ós problemas que xurdan.

Son de sobra coñecidos os problemas de liquidez que están a ter os concellos para facer fronte incluso o seu propio funcionamento, o pago das nóminas dos traballadores sin ir máis lonxe. As alertas principiaron a sonar antes incluso de que houbera un recoñecemento máis ou menos oficial do Goberno de Zapatero de que estabamos en crise, cando os ingresos derivados da actividade inmobiliaria íanse paulatinamente esvaecendo e, polo tanto, a inquietude, con maior ou menor ímpetu, facíase patente ó longo e ancho de Galicia.

A esta situación xa de por si grave, hai que sumarlle outro elemento negativo: o feito de que a Xunta de Galicia véxase obrigada, por unha mala planificación do executivo que lidera José Luis Rodríguez Zapatero, que optou por facer unhas previsións económicas irreais nas que pesou máis o intento por acadar un redito electoral que por defender o interese xeral, a devolver ás arcas nacionais 1.900 millóns de euros polas liquidacións negativas correspondentes ós anos 2008 e 2009.
A falta de rigor e de responsabilidade do goberno socialista e a súa incapacidade para atallar os efectos negativos da crise traslándanse agora ás administracións locais. Os concellos terán que pagar os erros da administración central, o despilfarro de Zapatero. Aveciñanse, polo tanto, malos tempos para todos cando a ferida da financiación autonómica aínda permanece aberta.

16 comentarios:

Anónimo dijo...

Vivir nunha actitude de respecto non corresponde únicamente a quenes traballan nos medios de comunicación ou se adican á educación, tamén lo son quenes dende postos de responsabilidade política ou social teñen un compromiso con esa actitude de respecto.
Vexan a publicación do Bop de hoxe. Textual.

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Traballo e Benestar
Delegación Territorial de Lugo
RELACIONS LABORAIS.
CONVENIOS COLECTIVOS.
Exp. 001-2010.
Visto o texto do convenio colectivo para a empresa
“MAGNESITAS DE RUBIAN, S.A.” da provincia de Lugo,
asinado o día 28 de decembro de 2009, pola representación
da mencionada empresa e a dos seus traballadores,
e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2
e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto
dos Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos
de traballo.
ESTE DEPARTAMENTO TERRITORIAL

Artículo 22º.- AYUDA AL TRABAJADOR CON HIJOS
SUBNORMALES.
La empresa completará las prestaciones de la Seguridad
Social con la cantidad de 97,79.- €. mensuales por
cada hijo subnormal, siempre que los hijos dependan
económicamente del trabajador.

Non é o mesmo ser subnormal ca estar discapacitado.A estupidez e a ignorancia son discapacidades tan habituais que son consideradas normais i, polo tanto, aceptadas pola sociedade.

Términos incorrectos: defecto de nacemento, mutilado, sordomudo, coxo, inválido ou minusválido, retrasado mental ou anormal, subnormal.

Términos correctos: discapacidade conxénita, persoa con unha amputación, persoa xorda, persoa con movilidade reducida, persoa con discapacidade física, persoa con discapacidade intelectual, persoa con Síndrome de Down.

De tal xeito e ante a falla de sensibilidade e preparación para desempeñar o seu cargo a Sra. Conselleira de Traballo e Benestar é polo que solicito a súa DIMISION de forma inmediata.

Anónimo dijo...

Completamente de acuerdo. Ya lo dijo Aznar: "nunca se hizo tanto daño en tan poco tiempo".

Anónimo dijo...

Eso é verdade,os concellos e sobre todo os que son pequechos ,se non reciben axudas das 3 administarcións de mais grado,pouco poden facer...e cando o que mais poder ten para axudarlles,os hipoteca facendolles adiantar cartos para despois cobrar a subención...mal vai a cousa...

ALEXANDRE dijo...

Cando coidas que xa estás metido no fango ata o pescozo, ZP é capaz de somerxerte máis. É un das súas virtudes. Medidas como a reducción das pensións, elevar ata os 67 anos a idade de xubilación, entre outros despropósitos varios. Fala de que moi ben non andamos, e sen por riba a seguridade Social segue gastando a esta velocidade de vértigo e non ingresa nada pois peor aínda. Con todo isto o país resíntese. E os Concellos galegos teñen que facelo case de xeito automático, como unha resposta ante o “estímulo” da crise.

saratorres dijo...

No se si la irresponsabilidad, la ignorancia manifiesta o el odio del Sr. Zapatero hacía todos los españoles lleva a España a la ruina. Parece que existe una conspiración de Zp y sus lacayos para acabar con España. Y, ahora quieren acabar con los ayuntamientos recortando su presupuesto, obligándoles a despilfarrar el dinero de todos en carteles de propaganda del Plan Zapatero y exigiéndoles que los carteles estén hasta tres meses después de la fecha de recepción de la obra: justo hasta las próximas elecciones municipales. ¿Qué coincidencia? ¿Dónde están los de la ceja? ¿Dónde esta el Sr. Orozco que no dice nada? Orozco sal a la palestra y defiende los intereses de los lucenses.

Armadanzas dijo...

Malos tempos para os concellos e para España enteira Xosé Manuel.
¿Que opinas dos últimos datos do paro?

Estrella dijo...

Malos tiempos para todos, diría yo. La gestión de ZP es pésima y esto cada vez va a peor, sólo hace falta dar un paseo por la calle y fijarse en la cantidad de comercios que cerraron o estan en liquidación por cierre, las dificultades con las que se encuentra la gente joven para encontrar trabajo,etc. y aún encima tienen la poca verguenza de salir diciendo que las cosas van mejor.

JTIRIMOL dijo...

É completamente normal que os Concellos galegos estén baixo mínimos. Porque vivindo unha crise tan forte e grave coma esta, que afecta a tódolos eidos e sectores. E que afecta ao Goberno e como consecuencia a tódolos cidadáns españois, os Concellos galegos, non deixan de ser outro eslabón, desta cadea perdida e partida, que é a crise. E máis a incapacidade do Presidente do goberno para facer fronte a ela, e deixar de pór parches.
Nen que dicir ten, que é, evidente que estou de acordo co primeiro anónimo. Se ben, o Síndrome de Down é un trastorno xenético causado pola presenza dunha copia do cromosoma 21, ou parte do mesmo cromosoma, por tal trae consigo un grao variable de retraso mental. Mentres que, asociado a esto, se emprega a palabra subnormal, digamos que para os filólogos, dita palabra equivale á deficiencia mental de carácter patolóxico. Polo tanto entre Síndrome de Down e subnormal, hai variantes xenéticas e patolóxicas, que provocan, un distinto grao de retraso mental e incluso físico. Certo é que a palabra subnormal, emprégase moi a miúdo coma un insulto. Non creo que Beatriz Mato empregase eses términos como insulto, pero coido que tal vez se deberían rectificar, que rectificar é de sabios, e polo de agora non custa nada. Aínda que con ZP, nunca se sabe, igual ata nos cobra por facelo.
Despois as medidas adoptadas por él, son lamentables, evidentemente, convertiuse no enimigo número un dos pensionistas, vexamos que pasa como siga así a cousa, igual baixa tanto as pensións que ao final, os pensionistas aínda han ter que pagar, polo feito de selo.
Despois o de retirarse aos 67 anos, en fin... non me imaxino eu, a ZP, colgado nun andamio, facendo masa, traballando ao redor das nove horas diarias, en riba dun andamio con 67 anos. Se seguimos así acabaremos igual que na China comunista de Hu Jintao onde os vellos/as teñen que traballar ata o último día da súa vida, principalmente recollendo lixo, limpando, ou recollendo follas caídas de árbores.
É que despois de todo esto, é normal que os Concellos galegos agonicen e que esteñan pasando por unha delicadísima situación, teñen que resentirse á forza.
E se situación é delicada para os concellos, pois para tódolos españois é agonizante.
Menos mal que cada día que pasa, é un día menos que lle queda a ZP como presidente, é a única alegría que nos dá a tódolos cidadáns.
Bueno vamos escoitar o Hightway to Hell dos AC/DC que é o mellor que se pode facer.
"People tell me A and B
They tell me how I have to see
Things that I have seen already clear. So they push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing 'til there's nothing more to hear" Michael Weikath (Guitarrista e letrista do grupo de Haeavy, alemán, Helloween).
así que nos deixen de tratar como marionetas e que nos deixen de marear a perdiz, que non nos digan que unha cousa ten que ser blanca cando é negra, nen que temos que dicir A, cando todos dicimos B. E se non se queren ir, polo menos que non intenten enderezar todo o que torceron, porque cada vez que o fan, acabamos peor do que estábamos. E sería coveniente volver a sacar os datos do paro, e reflexionar sobre as medidas tomadas, de baixar pensións, prolongar a xubilación...
Con este panorama, Xosé Manuel, cómo non van agonizar e correr malos tempos para os Concellos galegos, corren malos tempos para todos/as nós.

JaviFiunte dijo...

Lo que es una coña marinera es que den las cifras de parados sin contar aquellos que buscan trabajo por primera vez o aquellos que están realizando lo cursillos famosos del inem, menuda cara!

Manuel dijo...

Vivimos tiempos de irresponsabilidad. Aqui falta idea de economía y eficiencia.
Sorprendidos? Seguro que la mayoría no, pero a pesar de todo voy a ser clarificador.
Aqui, el amigo ( como es , zetatreta, zetatrepa, petazeta...???) bueno, ese del talante de las cejas, el innombreble, se ha creído que los Españoles somos idiotas. La política de gasto público se basa en reducir las aportaciones a los ayuntamientos para gastarlo desde los ministerios en proyectos vistosos y electoralistas que , en absoluto, son los mejores que se podrían llevar a cabo. Igualito que las dictaduras sudamericanas, matan al pueblo de hambre pero se gasta a manos llenas en cración de nuevos , e innecesarios, ministerios del autobombo.
Por otra parte, todo el mundo sabe que los mejores gestores del gasto público son los ayuntamientos , pues conocen las necesidades del ciudadano de cerca; sin embargo pueden deslucir al estado. Ajá, aqi lo tenemos, políticas de clientelismo estatalista. igual que en las dictaduras sudamericanas.
Ergo:

i) Al del talante no le interesa mayor poder en los ayuntmientos
ii) Al del talante no le interesa que otros puedan hacerlo bien
iii) El del talante quiere acapararlo todo.
iv) El del talante no busca salir de la crisis, va a hacer de la miseria de los españoles su arma electoral.

Eso es así...

Manolo

laura dijo...

Esto se está poniendo feo y los politicos socialistas lucenses (OROZCO Y BESTEIRO) calladitos, ¿a que están esperando?, cuando estemos todos en la calle, sin trabajo, nuestros abuelos pidiendo ayuda porque con las pensiones, no llegan a fin de mes, ustedes A LO SUYO. Alguién tiene que salir a gritar, BASTA YA DE TANTO DISPARATE !!!!!!

omnium dijo...

La actitud del Gobierno es siempre la misma. Ahora parecen más nerviosos por estar afrontando (es un decir) una situación de crisis, pero su capacidad de gestión ha sido siempre la misma: ninguna.

La ejecutoria de este Gobierno es bien predecible. Desde el primer día, sólo han mantenido su línea en tres cosas: gasto público exagerado, crítica feroz hacia el adversario político, y apertura de debates deliberadamente orientados a crear confrontación social (matrimonio gay, aborto, etc.).

No le arriendo la ganancia a Rajoy cuando llegue al poder: en lugar de un solar, va a encontrarse un socavón, que tendrá que rellenar anes de edificar cualquier cosa. Socavón en las cuentas públicas, que se irá agrandando cuanto más dure este gobierno.

rocio dijo...

Moi atinado sr. Xoan Carlos Vidal en el Progreso. O seu comentario ven a refrendar moitas opinións aquí verquidas e moitas veces odiadas. Pero debemos quitar a máscara a os políticos vendedores de fume.

“Pero se a maquinaria laboral do país non acaba de arrincar coas medidas dos socialistas, en Galicia, onde hai Goberno do PP desde fai nove meses, non se conseguen parir tampouco políticas de emprego como se prometía nos programas electorais. E a situación se cabe é aínda máis crítica, tendo en conta a distancia que sempre houbo coas chamadas comunidades ricas, e sobre todo polo último dato: o aumento do paro e da caída de asegurados é superior en Galicia á media nacional. Claro que igual a culpa é da pertinaz choiva deste noso país”

siro dijo...

O inquerito de Sondaxe para La Coz de Galicia supón o batacazo de Nuñez Feijoo como presidnete da Xunta. Os galegos non somos tontos. Feijoo quere vivir a conta da caía en picado de Zapatero, a culpa da crise tena Zapatero, o desemprego e culpa de Zapatero, o problema que él creou coa Lei das Caixas recurrello Zapatero… etc…. Cando pensa Feijoo poñerse as pilas??? Porque so senta a súa mesa ós sindicatos, empresarios, Bng e demáis para falar da Lei de Caixas algo que pode ser muy interesante pero que non lles exime de facer os seus verdaderos deberes. Crear riqueza implica algo máis ca repartir entre uns cantos o presupsto da Xunta, a veces con tal descaro que da vergonza allea. Lembran que chegou á Xunta denigrando o despilfarro de Quintana e touriño. Polo menos eles traballaban por Galicia. Feijoó traballa en contra de Galicia.

Anónimo dijo...

Referente a verba "subnormal" que todos puidemos ver no BOP de Lugo amosa a falla de sensibilidade para coas persoas con mobilidade reducida ou discapacitados. TEño claro que somos como falamos i esto levado ao eido político é perigoso.

Rasputín dijo...

¿Cuándo podremos visitar las páginas del PP en español?¿Es que no son bilingües en el PP de Galicia?