lunes, 9 de abril de 2012

Iniciando o camiño

Corren malos tempos. Todos somos conscentes delo. O Goberno de Rajoy máis que ninguén. Os orzamentos para o vindeiro ano son unha boa radiografía da situación na que nos atopamos. É unha obviedade dicir que son os máis reducidos da democracia. Os números cantan. Aínda que, dada a miña orixe, é tamén xusto recoñecer que Galicia, e nomeadamente a provincia de Lugo, non sae moi mal parada, dadas, claro está, as difíciles circunstancias. Non é tempo, nembargantes, para enarbolar bandeiras localistas.

O Estado (como sensatamente están a facer dende o mesmo inicio da crise cada unha das familias deste país) tenta establecer as liñas maestras que afiancen o noso futuro a medio e longo plazo. Hai que reencauzar e sobre todo remontar este pésimo contexto. Tócanos pagar, con extremada dureza, os erros cometidos nos últimos anos e cuxos resultados son ben coñecidos: un déficit público sen precedentes, o estancamento da nosa economía e a desaparición do crédito.

Como ben saben os cidadáns, sobre todo os máis de cinco millóns de desempregados, o paso ineludible para poder remontar é sanear a nosa economía. E, non nos enganemos, o único xeito de facelo é reducindo drásticamente o déficit. Non queda outra opción.

Nestes pouco máis de tres meses de goberno do Partido Popular acometeronse gallardamente un amplo paquete de medidas e reformas encamiñadas a recuperar o crecemento e sobre todo a xerar emprego, a omnipresente teima.

Unha profunda metamorfose que trascende todos os ámbitos, laboral, financieiro, xudicial, enerxético e ata a propia estructura e competencias das administracións públicas… Uns cambios, sopesados e racionalizados (consecuentes coa responsabilidade asumida polo Partido Popular o 20-N), que terán continuidade nos viendeiros meses porque aínda queda moito por facer para recuperar os sete anos perdidos polos que non viron a crise.

Confío na comprensión dos cidadáns. Estamos a facer o que temos que facer, e fixemos máis en tres meses que o PSOE en dúas lexislaturas.

O que non me parece aceptable, máis ben é o exemplo da peor hipocresía política imaxinable, é a actitude daqueles que, cando puideron e deberon actuar non só miraron para outro lado senón que continuaron despilfarrando a mans cheas, como se o saco non tivera fondo, e agora, na vez de tentar enmendar o erro e apoiar as decisións do Goberno, adicanse, coma sempre, a poñerlle paos á roda. Hai cousas que nunca cambian.Iniciando el camino

Corren malos tiempos. Todos somos conscientes de ello. El Gobierno de Rajoy más que nadie. Los presupuestos para el próximo año son una buena radiografía de la situación en la que nos encontramos. Es una obviedad decir que son los más reducidos de la democracia. Los números cantan. Aunque, dado mi origen, es también justo reconocer que Galicia, y específicamente la provincia de Lugo, no sale muy mal parada, dadas, claro está, la difíciles circunstancias. No es momento, sin embargo, para enarbolar banderas localistas.

El Estado (como sensatamente están haciendo desde el mismo inicio de la crisis cada una de las familias de este país) intenta establecer las líneas maestras que afiancen nuestro futuro a medio y largo plazo. Hay que reencauzar y sobre todo remontar este pésimo contexto. Nos toca pagar, con extremada dureza, los errores cometidos en los últimos años y cuyos resultados son bien conocidos: un déficit público sin precedentes, el estancamiento de nuestra economía y la desaparición del crédito.

Como saben los ciudadanos, sobre todo los más de cinco millones de desempleados, el paso ineludible para poder remontar es sanear nuestra economía. Y, no nos engañemos, el único modo de hacerlo es reduciendo drásticamente el déficit. No queda otra opción.

En estos poco más de tres meses de gobierno del Partido Popular se acometió gallardamente un amplio paquete de medidas y reformas encaminadas a recuperar el crecimiento y sobre todo a generar empleo, la omnipresente obsesión.

Una profunda metamorfosis que trasciende todos los ámbitos, laboral, financiero, judicial, energético y hasta la propia estructura y competencias de las administraciones públicas… Unos cambios, sopesados y racionalizados (consecuentes con la responsabilidad asumida por el Partido Popular el 20-N), que tendrán continuidad los próximos meses porque aunque queda mucho por hacer para recuperar los siete años perdidos por los que no vieron la crisis.

Confío en la comprensión de los ciudadanos. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, e hicimos más en tres meses que el PSOE en dos legislaturas.

Lo que no me parece aceptable, más bien es el ejemplo de la peor hipocresía política imaginable, es la actitud de aquellos que, cuando pudieron y debieron actuar no solo miraron para otro lado sino que continuaron despilfarrando a manos llenas, como si el saco no tuviera fondo, y ahora, en vez de intentar enmendar el error y apoyar las decisiones del Gobierno, se dedican, como siempre, a ponerle palos a la rueda. Hay cosas que nunca cambian.

10 comentarios:

Anónimo dijo...

Gran artículo Xosé Manuel, no se dejen amedrentar y sigan haciendo lo que España necesita

Jose Angel dijo...

O que se está a facer dende o Goberno Central, coido que é o máis axeitado neste momento de crise que estamos padecendo.
Agora sí, hai moita xente que lle custa entender que os pratos rotos sempre os teñan que pagar os mesmos. Exprícome, eu coma calquera de nos, atoparémonos con tertulias nas que a gran maioría mira para os políticos como os gran privilexiados e tamén os causantes desta desfeita. Son moitos os que opinan que o político cobra e non sofre recortes, pero si ten previlexios como bos soldos, dietas, coches oficiáis, soldos vitalicios... e o máis triste, a lacra da corrupción.
Un para nada comparte moitos destes argumentos, pero desgraciadamente, en ocasións temos que darlles a razón.
Teño o convencemento de que as políticas que fadesde dende o goberno son as axeitadas e que co tempo darán os seus froitos, pero vexo que hai moita xente que o está a pasar moi mal e que ese tempo pódeselles facer moi largo.
Moito ánimo e a seguir traballando polo ben deste pobo.

manto dijo...

el tema es sencillo, hemos heredado el pago de una fiesta gigantesca y ahora...... nos sabe mal que haya que pagarlo.
El PP debería de hacer un esfuerzo para explicarle a los españoles quien es el responsable REAL de que haya que aplicar estas medicinas
Hay que seguir reformando y aplicando medidas que eviten la quiebra del estado

Anónimo dijo...

esto es sencillito
psoe nos ha vendido la moto de que por nacer españolto tenemos derecho al GRATIS TOTAL

y ahora.... a ver quien es el guapo que dice que no?

tenéis trabajo por delante, ánimo y sin desfallecer

Sara Torres dijo...

O partido socialista é o único culpable que nos levou a banca rota, o único que atentou contra o estado de benestar. As súas políticaas ideolóxicas levou a España a unha recesion económica, a un paro que nos desborda e a un deficit que nos absorve.
Todos temos que facer esforzos, temos un goberno responsable e temolo que apoiar con todas as consecuencias.

Anónimo dijo...

Bo artigo Xosé Manuel, necesitamos que nos saquedes deste furado, adiante coas medidas que fagan falla

Mateo dijo...

Por un lado a crise mundial e por outro a nefasta xestión dun desgoberno socialista, amparado por catro aproveitados que se arrimaban para opter beneficios, leváronnos a esta situación.
Gastar nesta época de crise, 90.000 millóns de euros máis do que se ingresa, é unha auténtica irresponsabilidade propia duns incompetentes? inútiles? Qué calificativo lles podemos poñer?
O lamentable é que agora as consecuencias están aí, e estes desgobernantes que non souperon lidiar ca crisi, eso sí, ocultárona, quérennos dar leccións de xestión e poñen tropezós as boas medidas que o goberno do PP estades a facer.
Este país precisa de polític@s de raza, con decisión, saber gobernar e non de polític@s de medio pelo que xestionaron de pena e xestionan de pena aquelas institucións que dirixen.

Mari dijo...

Coido que o noso presidente debería dar explicacións das decisións que está a tomar.
Desexamos que nos exprique el as decisións que, por outra parte, considero que van polo bo camiño.
España decidiu cambio fai uns meses, pero ante a situación que temos, as informacións que saen, considero que o noso presidente debería saír para informarnos e tamén tapar as bocas dalgúns que falan desde o máis absoluto desprezo.

Jose dijo...

No seu segundo mandato ZP duplicou o endebadamento público. Eu desexaría saber como esperan os socialistas que se paguen os intereses e o principal se non se fan orzamentos como o de 2012. Na actualidade estamos a pagar non só a crise financeira (da que tamén ten algo de culpa quen tiña que velar polo bon funcionamento do sistema financeiro) senon tamén a política fiscal irresponsable dun gobernante que coas súas improvisacións chegou incluso a socavar nalgunha ocasión a dignidade de quen daquela era o seuvicepresidente económico Pedro Solbes. Así que se agora os socialistas non queren apoiar os pasos a seguir polo actual executivo, polo menos que estén ben caladiños.

O que lle falta ao Goberno e ao Partido Popular é mellorar algo a súa política de comunicación, isto é, explicar algo máis e mellor aos cidadáns todo o que se está a facer, empezando polo noso presidente D. Mariano Rajoy.

Magnífico artigo, Xosé Manuel. Moito ánimo.

Anónimo dijo...

Claro que Lugo no sale bien parado, pero tampoco el Lugo del PP con cacicadas como la de San Cosme de Barreiros.
Conde Roa a la calle, como tiene que ser en un partido serio, pero seguimos esperando por Alfonso Fuente.